Domov AKV TV MUDr. Rudolf Straka – Kam sa podel náš desiaty muž?

Prihlásenie

Registrácia

Vítame Vás v sekcii plateného obsahu AKV TV

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Toto video je súčasťou plateného obsahu a môžete ho pozerať po veľmi jednoduchej a krátkej registrácií a úhrade, ktorú môžete uskutočniť veľmi pohodlne a rýchlo formou SMS správy alebo prostredníctvom služby PayPal. Prosíme, aby ste sa prihlásili k odberu videa, ktoré ste si práve zvolili a po jednoduchej úhrade Vám bude k dispozícií na 5 pozretí.

Nezabudnite, že súčasťou tohto videa môže byť ako bonus aj písomný materiál, ktorý Vám ďalej rozšíri získané informácie a pomôže Vám s praktickou realizáciou opatrení prezentovaných vo videu.

Vítame Vás v sekcii plateného obsahu AKV TV

Tento písomný materiál je bonusom k videu a je súčasťou plateného obsahu našej stránky. Ak máte záujem o tento písomný materiál, bude Vám k dispozícií spolu s videom po veľmi jednoduchej a krátkej registrácií a úhrade, ktorú môžete uskutočniť veľmi pohodlne a rýchlo formou SMS správy alebo prostredníctvom služby PayPal.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Vítame Vás v sekcii plateného obsahu AKV TV

Tento písomný materiál je bonusom k videu a je súčasťou plateného obsahu našej stránky. Ak máte záujem o tento písomný materiál, bude Vám k dispozícií spolu s videom po veľmi jednoduchej a krátkej registrácií a úhrade, ktorú môžete uskutočniť veľmi pohodlne a rýchlo formou SMS správy alebo prostredníctvom služby PayPal.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Vítame Vás v sekcii plateného obsahu AKV TV

Ďakujeme za Vašu dôveru a zakúpenie nášho videa spolu s písomnými materiálmi. Vyčerpali ste svoj kreditovaný prístup k stiahnutiu týchto materiálov. V prípade, že by ste mali záujem o ďalší prístup k písomným materialom z tohto videa, je Vám po opakovanom zakúpení k dispozícií.

176

MUDr. Rudolf Straka – Kam sa podel náš desiaty muž?

Pôvodná premiéra na YouTube: 14.05.2020
Dĺžka videa: 60 minút

Popis

MUDr. Rudolf Straka v rozhovore s MUDr. Igorom Bukovským odkrývajú a diskutujú smutný fakt, že na celom svete viac ako polovicu úmrtí predstavujú prípady úmrtí z domovov dôchodcov, liečební pre dlhodobo chorých a domovov sociálnych služieb. Ako je to možné, keď sme už vo februári 2020 vedeli, že ľudia nad 65 rokov s pridruženými chorobami (a čím starší, tým je riziko väčšie) sú najzraniteľnejšou častou populácie? Bolo pritom také jednoduché zacieliť opatrenia hlavne na tieto rizikové skupiny ľudí.

​​

Nemáte žiadne súbory na stiahnutie.