Domov AKV TV Plytké HESLÁ vs. Pravé CNOSTI

Prihlásenie

Registrácia

Vítame Vás v sekcii plateného obsahu AKV TV

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Toto video je súčasťou plateného obsahu a môžete ho pozerať po veľmi jednoduchej a krátkej registrácií a úhrade, ktorú môžete uskutočniť veľmi pohodlne a rýchlo formou SMS správy alebo prostredníctvom služby PayPal. Prosíme, aby ste sa prihlásili k odberu videa, ktoré ste si práve zvolili a po jednoduchej úhrade Vám bude k dispozícií na 5 pozretí.

Nezabudnite, že súčasťou tohto videa môže byť ako bonus aj písomný materiál, ktorý Vám ďalej rozšíri získané informácie a pomôže Vám s praktickou realizáciou opatrení prezentovaných vo videu.

Vítame Vás v sekcii plateného obsahu AKV TV

Tento písomný materiál je bonusom k videu a je súčasťou plateného obsahu našej stránky. Ak máte záujem o tento písomný materiál, bude Vám k dispozícií spolu s videom po veľmi jednoduchej a krátkej registrácií a úhrade, ktorú môžete uskutočniť veľmi pohodlne a rýchlo formou SMS správy alebo prostredníctvom služby PayPal.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Vítame Vás v sekcii plateného obsahu AKV TV

Tento písomný materiál je bonusom k videu a je súčasťou plateného obsahu našej stránky. Ak máte záujem o tento písomný materiál, bude Vám k dispozícií spolu s videom po veľmi jednoduchej a krátkej registrácií a úhrade, ktorú môžete uskutočniť veľmi pohodlne a rýchlo formou SMS správy alebo prostredníctvom služby PayPal.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Vítame Vás v sekcii plateného obsahu AKV TV

Ďakujeme za Vašu dôveru a zakúpenie nášho videa spolu s písomnými materiálmi. Vyčerpali ste svoj kreditovaný prístup k stiahnutiu týchto materiálov. V prípade, že by ste mali záujem o ďalší prístup k písomným materialom z tohto videa, je Vám po opakovanom zakúpení k dispozícií.

391

Plytké HESLÁ vs. Pravé CNOSTI

Pôvodná premiéra na YouTube: 29.08.2021

Popis

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kaššparů, Ph.D., dr. h. c. ako spisovateľ známy tiež pod autorským menom Max Kaššparů, je český psychiater, pedagóg, člen sekulárneho rádu želivských premonštrátov, gréckokatolícky kňaz a esperantista. Pôsobí v Pelhřimove.

V tomto videu sa MUDr. Igor Bukovský, PhD. s profesorom Max Kaššparů rozprávajú o aktuálnych problémoch súčasnej krízy, ktorá postupne zasahuje čoraz viac miest v naššich životoch a spoločnosti.

Knihy profesora Kaššparů
https://www.pantarhei.sk/autori/kasparu-max.html

Mnoho informácií zo sveta zdravia a výživy nájdete bezplatne v encyklopédii AKV: https://encyklopedia.akv.sk/

Knihy doktora Igora Bukovského si môžete objednať v eshope:
https://shop.akv.sk/

​​

Nemáte žiadne súbory na stiahnutie.