Spánkový deficit vedie k osamelosti a izolácií

Spánkový deficit vedie k osamelosti a izolácií

osamelosť, nespavosť, spánok, sociálna izolácia

 

Zzzzzzzzzzz… Vedci z Kalifornskej univerzity v Berkeley prišli na to, že spánkovo deprivovaní (= nevyspatí) ľudia sa cítia osamelejšie, majú menšiu chuť k nadväzovaniu nových vzťahov a vyhýbajú sa blízkemu kontaktu – veľmi podobne ako ľudia so sociálnou úzkosťou. Odcudzenie zároveň vedie k tomu, že spánkovo deprivovaní ľudia sú menej sociálne atraktívni pre ostatných ľudí. A čo je zaujímavé (alebo najhoršie?): aj dobre vyspatí/oddýchnutí ľudia sa začnú cítiť osamelo už po krátkom stretnutí s človekom, ktorí trpí spánkovým deficitom. Toto môže byť jedným zo spúšťačov „vírusovej nákazy“ sociálnej izolácie v dnešnej dobe.

Zistenia tejto štúdie poprvýkrát poukazujú na obojsmerný vzťah medzi stratou spánku  a sociálnou izoláciou a prinášajú nový pohľad na globálnu epidémiu osamelosti. „My ľudia sme sociálny druh. Avšak, spánkový deficit nás môže priviesť až k tzv. sociálnemu malomocenstvu.“ hovorí autor štúdie, profesor psychológie a neurologických vied Matthew Walker.

Pozoruhodné je toto: mozog spánkovo deprivovaných ľudí pracuje tak, akoby pozerali film, v ktorých neznámi ľudia kráčajú priamo k nim. Vedci zaznamenali u týchto ľudí silnú aktivitu v  centrách mozgu, ktoré sú typicky aktivované, keď cítime, že náš osobný priestor je narušený alebo nám hrozí nejaké neznáme riziko. Spánkový deficit tiež otupuje aktivitu v oblasti mozgu, ktorá normálne nabudzuje k sociálnej angažovanosti.

„Čím menej spánku máme, tým máme menšiu potrebu sociálnej interakcie s inými ľuďmi a tým viac nás ľudia vnímajú ako sociálne chladných alebo čudných – to vytvára bludný kruh smutnej osamelosti. Národný prieskum v USA upozorňuje, že takmer polovica Američanov hovorí o sebe, že sa cítia osamelo alebo opustene. Okrem toho, žiaľ, vieme, že osamelosť zvyšuje riziko úmrtia o viac ako 45 % – dvakrát viac ako obezita!

„Zrejme nie je náhoda, že posledné desaťročia sme zaznamenali značný nárast v osamelosti ľudí a rovnako dramatické skrátenie priemerného ľudského spánku“, hovorí vedúci štúdie dr. Simon. „Bez dostatočného spánku sa stávame sociálnevypnutí“ a osamelosť je už na ceste k nám.“

Čo je však pozitívne, už jedna noc kvalitného a dostatočne dlhého spánku nás urobí viac spoločenskými a sociálne sebaistými, a čo viac – pritiahneme k sebe iných.


Zdroj
: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180815171117.htm
Spracovala: Mgr. Petra Gálisová a MUDr. Igor Bukovský

Publikované: 11.09.2018