Vodné fajky nie sú bezpečná alternatíva voči cigaretám

Vodné fajky nie sú bezpečná alternatíva voči cigaretám

vodná fajka, fajčenie, nikotín

 

Výskum naznačuje, že ľudia, ktorí fajčia vodné fajky, inhalujú významné množstvá nikotínu a zložiek, ktoré spôsobujú rakovinu, srdcové ťažkosti a iné zdravotné problémy.

“Fajčenie vodnej fajky je všeobecne vnímané ako bezpečná alternatíva k fajčeniu cigariet. Dokonca aj deti a mladí ľudia považujú vodnú fajku za neškodnú zábavu. Naša štúdia ukazuje, že dlhodobé používanie vodnej fajky nie je bez rizika.” povedal vedúci výskumu Gideon St. Helen z Kalifornskej Univerzity v San Francisco.

Štúdia zahŕňala 55 mužov a žien vo veku od 18 do 48 rokov, ktorí pravidelne fajčili vodnú fajku. Respondenti boli požiadaní, aby nefajčili po dobu jedného týždňa a poskytli vzorku moču na konci daného týždňa. Potom strávili večer fajčením vodnej fajky – v priemere 74 minút a vyfajčili v priemere 0,6 porcie tabaku do vodnej fajky. Po tomto večeri poskytli ďalšiu vzorku moču.

Analýza vzoriek moču ukázala nasledovné: v porovnaní s týždňom abstinencie moč po fajčení vodnej fajky obsahoval 73-krát viac nikotínu, 4-krát viac kotinínu a 2-krát viac NNAL (to je produkt odbúrania chemikálie NNK, ktorá sa nachádza v tabaku a môže spôsobiť rakovinu pľúc a pankreasu) a o 14 až 90 % viac prchavých organických látok ako benzén a akroleín, ktoré tiež patria k silným kancerogénom a spôsobujú ochorenia srdca a pľúc.

Vysoký nárast hladiny nikotínu ukazuje na riziko vzniku závislosti a možného poškodenia mozgu, ktorý je u detí a mladých ľudí stále vo vývoji a tým pádom náchylnejší na toxické poškodenie.

“Fajčiť vodné fajky som videl celé rodiny, vrátane malých detí. Naša štúdia však poskytuje seriózny dôkaz, že fajčenie vodnej fajky vedie k významnému príjmu návykových a nebezpečných látok a preto nie je bez rizika. Hlavne pre deti a mladých ľudí.” povedal na záver St. Helen.

Zdroj: Cancer Epidedemiology, Biomarkers & Prevention, 16. máj 2014

Publikované: 14.3.2019