Sebasúcit nás chráni pred ČÍM?

Sebasúcit nás chráni pred ČÍM?

sebasúcit, depresia, sebaláska, perfekcionizmus

Perfekcionistickí ľudia obvykle tlačia sami na seba v snahe uspieť oveľa intenzívnejšie než iní, no môžu spadnúť do pasce ostrej sebakritiky a príliš sa zaoberať vlastnými chybami. Keď perfekcionista zlyháva, zvyčajne zažíva depresívne stavy a pocity vyhorenia. V nedávnej zaujímavej štúdii vedúca výskumu Madeleine Ferrari a jej kolegovia zamerali pozornosť práve na sebasúcit – teda láskavé vzťahovanie sa voči sebe samému.

541 adolescentov a 515 dospelých ľudí vyplnili anonymný dotazník na posúdenie perfekcionizmu, depresie a sebasúcitu. Následné analýzy ukázali, že súcit so sebou samým môže pomôcť zmierniť rizikový vzťah perfekcionizmu a depresie. Tieto zistenia v skupinách ľudí rôzneho veku poukazujú na to, že sebasúcit môže toto prepojenie oslabovať počas celého života.

Z toho vyplýva, že práca a cvičenia v súcitení so sebou samým a láskavom postoji voči sebe sú užitočným nástrojom ako oslabiť zraňujúci vplyv perfekcionizmu.

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180221140936.htm

Pokus o lepší vnútorný postoj (modlitba z knihy Timothy Kellera „God´s Wisdom for Navigating Life“): Prosím Ťa, Bože, aby si mi pomohol oslabovať môj perfekcionizmus, ktorý často spôsobuje, že sa cítim veľmi vyčerpaný. Daj mi hlboký pokoj duše, ktorý mi pripomenie, že som zachránený vierou v Ježiša Krista, nie kvalitou svojej práce.“

Spracovali: MUDr. Igor Bukovský, PhD. a Mgr. Petra Gálisová