Vyspite si svoje srdce!

Vyspite si svoje srdce!

srdce, spánok, ateroskleróza

 

To, že by sme mali denne spať 7 – 8 hodín už dávno vieme. Nedostatok kvalitného spánku vyvoláva rôzne negatívne stavy a ochorenia ako napríklad: ▪ zmeny nálady ▪ podráždenosť ▪ poruchy pamäte a koncentrácie ▪ stimuluje hlad = riziko nadváhy a obezity zvýšený krvný tlak ▪ zvýšené riziko cukrovky ▪ poruchy srdcového rytmu ▪ narušenie hormonálnych regulácií ▪ a zvyšuje riziko dopravných nehôd v dôsledku „mikrospánku“. Najnovšie sa ukázalo, že nedostatok spánku môže byť zodpovedný aj za infarkt srdcového svalu, či náhlu cievnu mozgovú príhodu („mŕtvicu“).

Sú ľudia, ktorí tvrdia, že päť hodín spánku denne im úplne stačí. Pre zaneprázdnených ľudí sa spánok niekedy zdá ako strata času, avšak spánkový deficit môže viesť k vážnemu poškodeniu srdcovo-cievneho systému. Ukazujú to výsledky najnovšej štúdie spánku z Gothenburgskej univerzity.

Predchádzajúce štúdie neukázali jednoznačné informácie o tom, či sa deficit spánku spája s väčším rizikom kardiovaskulárnych komplikácií v budúcnosti (infarkt srdcového svalu, mozgová príhoda, zlyhanie srdca a iné kardiovaskulárne ochorenia). Štúdia zo Švédska prezentovaná v auguste 2018 na prestížnom kongrese Európskej spoločnosti pre kardiológiu (ESC) konečne priniesla dosť jednoznačné výsledky: nedostatok spánku (5 hodín a menej) je spojený s dvojnásobným(!) rizikom vzniku kardiovaskulárneho ochorenia v porovnaní s ľuďmi, ktorí spávajú 8 hodín.

Švédski vedci to zistili 21-ročným sledovaním vyše 750 mužov stredného veku. Účastníci sa podrobili dôkladnému zdravotnému vyšetreniu a vyplnili rozsiahly dotazník o ich aktuálnom zdravotnom stave, spánku, fyzickej aktivite a fajčení.

Na základe priemernej dĺžky spánku boli muži na začiatku štúdie rozdelení do štyroch skupín: 5 a menej hodín spánku ▪ šesť hodín spánku ▪ sedem až osem hodín spánku ▪  a viac ako 8 hodín spánku.

Po zohľadnení všetkých známych faktorov, ktoré by mohli vplývať na výskyt kardiovaskulárnych ochorení sa ukázalo, že spánkový deficit = 5 a menej hodín spánku denne dvojnásobne zvyšuje riziko výskytu srdcovocievneho ochorenia v priebehu nasledujúcich 20 rokov.

Okrem toho údaje znovu potvrdili aj vyšší výskyt hypertenzie, cukrovky, obezity a nedostatočnej fyzickej aktivity u ľudí, ktorí spávajú 5 a menej hodín v porovnaní s tými, ktorí spia odporúčaných 7 až 8 hodín denne.

A čo na to Španieli?

To isté: 6 hodín spánku nie je dosť! Výsledky štúdie švédskych vedcov potvrdili aj ich kolegovia zo Španielska: na základe výsledkov z rozsiahleho výskumu, ktorého sa zúčastnilo vyše 3970 zdravých dobrovoľníkov stredného veku. Vedci sledovali ich kvalitu aj dĺžku spánku pomocou monitorovacieho zariadenia, ktoré mali dobrovoľníci umiestnené na hrudníku počas jedného týždňa.

Okrem dĺžky a kvality spánku zaujímal výskumníkov aj prítomnosť aterosklerózy, ktorú dobrovoľníkom merali v cievach na krku a dolných končatinách pomocou 3D ultrazvuku.

Výsledky jednoznačne ukázali, že ľudia, ktorí spali najmenej (menej ako 6 hodín), mali najväčší výskyt aterosklerotických zmien na cievach. Španielski vedci sa navyše zamerali nielen na dĺžku spánku, ale aj na jeho kvalitu. Zistili, že tí, ktorí majú prerušovaný spánok a viackrát za noc sa budia, majú tiež vyšší výskyt aterosklerotických zmien ako tí, ktorí majú spánok nerušený a kvalitný.

Dr. Dominiquez, zo Španielskeho národného centra pre kardiovaskulárny výskum, autor štúdie hovorí: „Ľudia, ktorí mali krátky alebo prerušovaný spánok, mali tiež častejšie rozvinutý metabolický syndróm, čo je kombinácia (pred)cukrovky, hypertenzie a obezity a celkovo nezdravý životný štýl.“

Záver AKV

Spánok patrí k základným fyziologickým potrebám nášho tela, nielen mozgu. Nejde len o oddych, zďaleka nie. Ide o všetky bunky a všetky systémy organizmu. Spánkový deficit je epidémia, ktorá sa šíri aj zabíja potichu (ak ešte nechrápete). Poznáme však najlepší liek proti nej – dobre sa vyspite! Človek je jediná bytosť, ktorá sa vedome oberá o spánok.

Zdroj:

Spracovali: Ivana Kachútová, MSc, Dr. Igor Bukovský
Publikované: 5.9.2018