Pravidelný pohyb a cvičenie má dlhotrvajúce účinky

Pravidelný pohyb a cvičenie má dlhotrvajúce účinky

Portrait of three little cyclists riding their bikes

Minulý mesiac (v júli 2017) sme objavili zaujímavú štúdiu publikovanú v prestížnom vedeckom časopise Frontiers in Physiology s ešte zaujímavejším zistením – naše kosti majú „pamäť“, ktorá ovplyvňuje náš metabolizmus! Kosti majú pamäť? Čo to pre nás znamená?

Vieme, že naša strava nie je vo väčšine prípadov ideálna. Konzumujeme nadbytok tukov (fastfoody, sladkosti, tučné mliečne a mäsové výrobky), čo má negatívny vplyv na naše zdravie, najmä na výskyt metabolických a srdcovo-cievnych ochorení. Aký vplyv má však takýto nezdravý životný štýl na deti a ako ich to ovplyvní neskôr v ich živote?

Nadmerný príjem tuku v strave v rannom detstve je známy tým, že zvyšuje aktivitu génov, ktoré spôsobujú chronický zápal v tele. Zápal je prirodzená obranná reakcia tela na infekciu alebo zranenie. Avšak pretrvávajúci nízkostupňový (mierny) zápal vyvolaný stravou s nadmerným množstvom tuku môže poškodzovať bunky a tkanivá a zvyšovať tým riziko ▪ obezity ▪ cukrovky ▪ srdcovo-cievnych chorôb ▪ a rakoviny. Na druhej strane vieme, že dostatok pohybu a cvičenie pôsobí presne opačne – ako ochranný faktor.

Vedcov z Aucklandskej univerzity v Austrálií zaujímalo, aký vplyv má dostatok pohybu, pravidelné cvičenie a strava s vysokým obsahom tukov na náš celkový metabolizmus a ako nás dostatok pohybu v detstve ovplyvní neskôr v dospelosti.

Výskum prebiehal na potkanoch (zavrieť deti do jednej miestnosti a obmedziť im prístup k jedlu a k pohybu by bolo dosť neetické, takže preto na potkanoch  – avšak výsledky je možné aplikovať aj na nás). Potkany rozdelili do troch skupín:

  1. skupina, ktorá dostávala stravu s vysokým obsahom tukov, ale s dostatkom pohybu (= v klietke mali prístup ku kolesu na behanie)
  2. skupina, ktorá dostávala stravu s vysokým obsahom tukov, ale bez pohybu (=  v klietke nebolo žiadne koleso na behanie)
  3. skupina, ktorá dostávala bežnú stravu a nemala koleso na behanie – kontrola.

Zistenie, že dostatok pohybu pôsobí ako ochranný faktor a pomáha kompenzovať negatívny vplyv stravy s nadmerným obsahom tukov vedcov nijako neprekvapilo.

Čo sa ale stane, keď potkany stratia možnosť mať dostatok pohybu (potkanom z prvej skupiny vedci zoberú z klietky koleso na behanie) a stanú sa opäť pasívnymi? Stratí sa tento pozitívny účinok pohybu?

Dr Justin O´Sullivan, spoluautor štúdie, prišiel so zaujímavým zistením: kostná dreň si „pamätá“ účinok pravidelného pohybu a cvičenia. Keď sa potkany prestali pravidelne hýbať a cvičiť (po odstránení kolesa na behanie z klietky), tak síce stučneli, ale netrpeli tak často a v takej miere na metabolické poruchy spojené s nadmerným príjmom tuku a jeho ukladaním v tele, ako vedci pozorovali u zvierat, ktoré jedli tučnú stravu, ale vo svojom živote neboli fyzicky aktívne.

Toto je prvý jasný dôkaz, že dostatok pohybu v detstve a puberte má dlhodobý účinok na celkové zdravie – a to dokonca aj po neželanom následnom pribratí na hmotnosti.

Nadváha a obezita sú spojené s metabolickými poruchami a to najmä s cukrovkou. Dr O´Sullivan hovorí, že ich objav by mohol vysvetľovať paradox, že nie všetci obézni pacienti ochorejú na cukrovku – tí, ktorí v mladosti športovali alebo boli fyzicky aktívni, sú chránení a prípadná cukrovka u nich vznikne neskôr alebo nevznikne (či nestihne vzniknúť) vôbec.

Záver AKV:

Dbajte na to, aby aj vaše deti mali denne dostatok pohybu a zabezpečte im rôzne pohybové aktivity primerané ich veku a zdravotnému stavu.

Avšak platí, že nikdy nie je neskoro začať – nezostávajte preto pasívny ani vy, udržiavajte fyzickú aktivitu:

  • počas dňa opakovane realizujte drobné silové cvičenia – drepy, chrbát, brucho, fitlopta, kľuky a pod.
  • neseďte dlhšie ako 2 hodiny v kuse
  • využívajte každú príležitosť na pohyb: chodiť, chodiť a chodiť, používajte len schody, prejdite sa o zastávku viac…
  • aspoň 2-krát týždenne sa 40 minút venujte primeraným silovým cvičeniam: činky, kladky, fit lopta, gumové expandery, hydraulické posiľňovacie zariadenia a pod.

 

Zdroj:

ScienceDaily: Excercise in early life has long-lasting benefits, júl 2017
Spracovala: Ivana Mesárošová, MSc; Igor Bukovský