Prestaňme si klamať, že pijeme „na zdravie“!

Prestaňme si klamať, že pijeme „na zdravie“!

alkohol

 

V roku 2016 zomreli na dôsledky konzumácie alkoholu v celom svete zhruba tri milióny ľudí! A z tohto obrovského čísla bolo až 12 % mužov vo veku 15 až 49 rokov. Dosť mladí.

Neexistuje bezpečné množstvo alkoholu – potvrdzuje nová rozsiahla štúdia publikovaná v uznávanom vedeckom časopise The Lancet.

V roku 2016 boli až 2 miliardy(!) ľudí pravidelnými konzumentmi alkoholu, 63 % z nich sú muži.

Táto štúdia, v ktorej boli vyhodnotené dáta spolu zo 195 krajín a oblastí v období rokov 1990 až 2016, je tou najrozsiahlejšou analýzou, aká kedy vôbec bola urobená ohľadom vplyvu konzumácie alkoholu na ľudské zdravie. Štúdia zahŕňala rovnako ženy ako aj mužov všetkých vekových kategórií od 15 do 95 rokov.

Jej cieľom bolo zistiť, aké množstvo alkoholu je pre nás bezpečné vzhľadom na naše zdravie.

Ako alkohol vplýva na naše zdravie?

V rámci tejto rozsiahlej metaanalýzy vedci skúmali vplyv konzumácie alkoholu až na 23 zdravotných ukazovateľov, ako napríklad infekčné a chronické degeneratívne ochorenia a zranenia, ktoré zahŕňali:

  • kardiovaskulárne ochorenia
  • rakovinu
  • iné chronické ochorenia, ako napríklad cirhóza pečene, diabetes, epilepsiu a pod.
  • infekčné ochorenia: zápaly dolných dýchacích ciest a tuberkulóza
  • úmyselné zranenia: vyvolávanie násilia a sebapoškodzovanie
  • neúmyselné zranenia: otrava, utopenia a pod.
  • autohavárie a iné

Benefity konzumácie alkoholu sú zásadne prevážené jeho negatívami

Výsledky tejto rozsiahlej metaanalýzy ukázali, že neexistuje pre človeka bezpečné množstvo alkoholu. Množstvo alkoholu, pri ktorom je minimálne riziko ohrozenia zdravia, je podľa analýzy presne 0 drinkov (= 0 ml alkoholu) za týždeň. „Teraz už rozumieme, že alkohol dnes patrí k hlavným celosvetovým príčinám úmrtia.“, hovorí editor časopisu The Lancet Richard Horton. „Musíme konať. Musíme okamžite konať, aby sme zabránili miliónom zbytočných úmrtí.

Záver AKV

Už dávno neplatí, že pohár vína či jedno pivo denne prospieva nášmu zdraviu. Všetky benefity alkoholu, ako napríklad antioxidanty (trans-resveratrol) v červenom víne, či vitamíny skupiny B v pive sú prevážené negatívnymi účinkami alkoholu na zdravie. Chcete si dať pohár šampanského alebo kvalitného vína či trochu whisky? V poriadku. Avšak robme to s vedomím, že nepijeme preto, aby sme boli zdraví, ale preto, že nám to chutí. Alebo, že sa dokážeme lepšie uvoľniť a byť spoločenskí. Nežime viac v klame, že je to dobré pre naše zdravie. Nie je. Pite alkohol s mierou a zodpovedne ako dospelý človek, ktorý nehľadá detské výhovorky 🙂

 

Zdroj: GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet, 2018; DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31310-2
Spracovali: Ivana Kachútová, MSc a Dr. Igor Bukovský
Publikované: 30.08.2018