Vytrvalosť v životných cieľoch chráni pred depresiou, úzkosťou a panickou poruchou

Vytrvalosť v životných cieľoch chráni pred depresiou, úzkosťou a panickou poruchou

cieľavedomosť, vytrvalosť, životné ciele, depresia, úzkostné poruchy, panická úzkostná porucha

 

Ľudia, ktorí sa nevzdávajú svojich životných cieľov a ktorí si udržiavajú pozitívny výhľad, majú menej úzkosti a depresie a menšie riziko vzniku záchvatov panickej poruchy – odkazuje štúdia publikovaná Americkou psychologickou asociáciou, ktorá bola vykonaná na tisíckach Američanov počas 18 rokov.

Depresia, úzkosť a panická porucha sú časté duševné poruchy, ktoré môžu byť chronické a vyčerpávajúce a ohrozujú aj fyzické zdravie osoby, ktorá nimi trpí. „Ľudia s týmito poruchami sú často zaseknutí v cykle negatívnych vzorcov myslenia a správania, čo spôsobuje, že sa cítia ešte horšie,“ hovorí Michelle G. Newman, spoluautorka štúdie.

V štúdii vedci spracovali údaje od 3 294 dospelých, ktorí boli sledovaní fakt dosť dlho – až 18 rokov. Priemerný vek bol 45 rokov a údaje boli zbierané trikrát. Osoby boli vždy požiadané ohodnotiť svoju vytrvalosť v cieľoch (napr. Keď narazím na problém, nevzdám sa, pokým ho nevyriešim.), ďalej tzv. self-mastery (napr. Môžem urobiť čokoľvek, na čo nastavím svoju myseľ.) a pozitívne prehodnotenie (napr. Môžem nájsť niečo pozitívne aj v tých najťažších situáciách.) Na druhej strane u účastníkov tiež zisťovali symptómy prítomnosti závažnej depresie, úzkosti a panickej poruchy.

Osoby, ktoré vykazovali silnejšiu vytrvalosť v cieli a optimizmus počas prvého hodnotenia, mali významne nižšie skóre rizika stavu depresií, úzkostí a paniky počas celých 18 rokov sledovania. A súčasne: počas týchto rokov, osoby, u ktorých sa objavili menšie problémy v duševnom zdraví vykazovali zvýšenú vytrvalosť v životných cieľoch a vedeli sa lepšie zamerať na pozitívnu stránku nešťastných udalostí v živote.

„Naše zistenia dokazujú, že ľudia si môžu zlepšiť svoje duševné zdravie zvýšením alebo udržaním vysokej úrovne húževnatosti, odolnostioptimizmu,“ hovorí Nur Hani Zainal, hlavný autora štúdie. „Usilovaním sa o správne zvolené osobné a kariérne ciele môžu mať ľudia pocit, že ich životy majú zmysel. Na druhej strane, zanedbanie tejto snahy o dosiahnutie svojich cieľov alebo dokonca cynický postoj k životu si môže vyžiadať svoju daň v podobe psychických porúch a chorôb.“

Môžeme teda lepšie porozumieť začarovanému kruhu, ktorý vzniká tým, že sa človek dobrovoľne vzdáva svojich profesionálnych aj osobných ambícií. Pretože „vzdať sa“ môže síce ponúknuť dočasnú emocionálnu úľavu z tlaku a zodpovednosti, ale môže naopak zvýšiť pocit sebaľútosti, sklamania a nakoniec aj pocit zlyhania a nenaplnenia.

Ak sa človek/pacient zaviaže ku konkrétnym aktivitám, ktoré by mali viesť k naplneniu jeho cieľov a snov napriek prekážkam, posilní to jeho optimizmus, psychickú odolnosť, lepšiu náladu aj lepšie psychické zdravie.

 

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190502100852.htm
Spracovala: Mgr. Petra Gálisová
Publikované: 18.07.2019