Čo je zmyslom života? Spýtajte sa konzervatívca!

Čo je zmyslom života? Spýtajte sa konzervatívca!

 

„Byť či nebyť?“ Pýtal sa Hamlet nahlas, keď premýšľal o zmysle života. Možno bol liberál…

Nová psychologická štúdia hovorí, že konzervatívci, viac ako liberáli, cítia a vedia, že ich životy majú zmysel a význam. „Hľadanie zmyslu života súvisí s pocitom, že veci sú také ako majú byť a že existuje zákon pre poriadok“, hovorí David Newman z University of Southern California. „Ak sa nám zdá život príliš chaotický, tak potom je pravdepodobne oslabené aj naše vnímanie zmyslu života.“ Viera v náhodu, ktorá „riadi“ všetko, je síce tiež silná viera, ale zrejme neposkytuje človeku dôležitú vec – logické (a pravdivé) vysvetlenie sveta a života, ktoré by dávalo zmysel.

Výsledky výskumu, publikované 15. júna 2018 v časopise Social Psychological and Personality Science, sú založené na piatich štúdiách skúmajúcich ako silno konzervatívci a liberáli cítia, že ich život má zmysel.

Viera v Boha a zmysel života

Vedci analyzovali výsledky z dvoch národných štúdií a ďalších troch štúdií, v ktorých bol pocit šťastia posudzovaný v rôznych formách. Celkovo tieto štúdie zahŕňali tisíce ľudí zo 16 krajín počas obdobia dlhého až štyri desaťročia. Účastníci zvyčajne označili svoju politickú ideológiu na stupnici od jedného do siedmich, od „mimoriadne konzervatívnej“ po „extrémne liberálnu“. Hodnotili tiež nakoľko súhlasili alebo nesúhlasili s vyhláseniami ako napríklad „môj život má skutočný význam“ a „viem, aký je zmysel môjho života“. Psychológovia si boli vedomí toho, že náboženské presvedčenie môže zohrávať úlohu a preto analýzy zohľadnili tento fakt. No i tak, vzťah medzi politickou preferenciou a pocitom zmysluplného života bol silný.

Výsledky jasne hovoria, že politický a svetonázorový konzervativizmus prináša ľuďom silnejší pocit zmyslu a významu života. To v dnešnom postmodernom, zrelativizovanom a skeptickom svete nie je málo 🙂

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180717125829.htm
Spracovala: Mgr. Petra Gálisová

Publikované: 4.10.2018